Retrobem la nostra música
Poster design. Diputació de València.

January 2015.